Nederland telt ruim 2,6 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen. Veel van deze gezinnen ervaren problemen bij de opvoeding van de eigen kinderen. Deze problemen zijn uiteenlopend, maar toch slaagt het gezin erin om deze het hoofd te bieden. De ene keer alleen, de andere keer met ondersteuning vanuit het eigen netwerk of juist vanuit professionele hulpverlening. Desondanks zijn er ook gezinnen waarbij het niet lukt om de problemen het hoofd te bieden, waardoor kinderen uit huis worden geplaatst.

 

In Nederland leven zo'n 48.000 kinderen niet in het eigen gezin, maar juist in pleeggezinnen, in gezinshuizen of bij jeugdzorginstellingen. Dit heeft een grote impact op zowel het gezin als geheel, als iedere individu. Deze impact zou voorkomen kunnen worden, door bij dreigende uithuisplaatsing de juiste ondersteuning te bieden die het gezin op dat moment nodig heeft. Want vaak zijn de problemen het hoofd te bieden door juist een net wat andere aanpak te kiezen. Zo'n aanpak is het Krachtgezin. Een concept wat bedacht is door Spring Up en zich op het snijvlak bevindt tussen de formele en informele zorg. Een aanpak die ingezet kan worden naast de verschillende vormen van hulpverlening die er al plaats vinden. Salvo D'Agata van Spring Up heeft daarover een verhelderende blog geschreven.

 

Een krachtgezin is een gezin waarbij minstens één ouder een professioneel jeugdhulpverlener is. Het krachtgezin biedt met opvoedadvies ondersteuning aan, door in het dagelijks leven de verbinding aan te gaan met een hulpvragend gezin. Door als professionele 'vriend' mee te lopen met het gezin kan het hoofd geboden worden aan de opgestapelde problemen en zodoende de kans op het voorkomen van een uithuisplaatsing te vergroten.

Wheels als krachtgezin


Als SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional biedt Wheels samen met zijn gezin ondersteuning aan gezinnen die behoefte hebben aan 

een extra paar handen in de rug. Door dichtbij het gezin te staan en ervaringen te delen, alsmede tips en trucs te geven, draagt Wheels bij aan het versterken van de eigen kracht van het gezin. Eigen kracht die het gezin nodig heeft om de opgestapelde problemen het hoofd te bieden en zodoende te voorkomen dat het gezin door uithuisplaatsing uit elkaar valt.

 

Ieder hulpvragend gezin heeft zijn behoeften en daardoor zal Wheels deze ondersteuning bieden in de vorm van maatwerk. Het kan gaan om regelmatig samen koffie te drinken, of juist samen iets te gaan eten of te ondernemen. Maar ook om het tijdelijk opvangen van kinderen als er een belangrijke afspraak is of juist om adempauze te creëren binnen het gezin. In samenspraak met het gezin en een consulent van het Sociaal Team  wordt afgestemd hoe de ondersteuning wordt ingevuld.

 

Wheels kan als krachtgezin ondersteuning bieden bij o.a.:

  • ADD, ADHD, Autisme en andere vergelijkbare gedragsproblemen
  • Hechting- en identiteitsproblemen
  • Geldzorgen
  • Omgaan met langdurige ziekte
  • Omgaan met verschillende vormen van rouw en verlies

De ondersteuning vindt plaats voor een periode van 9 tot 12 maanden en wordt ingezet via een consulent van het Sociaal Team.

 

Vooralsnog biedt Wheels zijn diensten als krachtgezin aan gezinnen woonachtig in de gemeente Ede. Deze gemeente is als pilot-gemeente gestart met het aanbieden van deze nieuwe vorm van ondersteuning.

 

Links naar interessante artikelen en berichten rondom het concept krachtgezin


Wheels Coaching & Support | Wheels Toursupport

Cornelia Beekmanhof 5

6871 SE Renkum

the Netherlands

email: info@wheelscoachingsupport.nl

KvK: 69922047

BTW-ID: NL001759193B64

 

AGB: 41411453

SKJ: 100007558

Registerplein: 461036928